Văn hóa Nguyễn tộc Việt Nam

Thử Tìm Hiểu Tại Sao Vua Gia Long Đóng Đô Ở Phú Xuân

Ngày 13-6-1801 (mồng 3 tháng 5 năm Tân Dậu), Nguyễn Ánh chiếm lại kinh thành Phú Xuân. Tháng 2 năm 1802, Nguyễn Ánh đánh tan đạo quân phản công của Nguyễn Quang Toản ở lũy Trấn Ninh, thu phục toàn cõi Nam Hà.

Chi tiết

Văn hóa dòng họ Thái Tể Nguyễn Bặc (924 - 979)

Khai quốc công thần Thái Tể Triều Đinh (968 - 979), Thái thủy tổ của một dòng họ Nguyễn toàn quốc.

Chi tiết

Nguyễn Đê

Nguyễn Đê là con trai đầu của Định Quốc công Nguyễn Bặc. Về năm sinh, năm mất của Nguyễn Đê chưa thấy tài liệu nào nói tới. Chỉ biết rằng, khi cha ông còn tại chức trong triều đình Hoa Lư thời Đinh Tiên đế thì ông luôn được bên cạnh Người, được nuôi dạy cả về văn chương và võ nghệ. Sau khi Nguyễn Bặc bị Lê Đại Hành bắt đem về kinh sư Hoa Lư hành quyết, Nguyễn Đê cùng em trai là Nguyễn Đạt và gia quyến bỏ kinh thành Hoa Lư, bỏ làng Đại Hữu, chạy lên Kinh Bắc (Bắc Ninh) để lánh nạn. Nguyễn Đê được nhà Sư Vạn Hạnh che giấu nên đã vào triều Lê Hoàn làm Hữu Thân Vệ, khi Lý Công Uẩn làm Tả Thân Vệ. Nguyễn Đê kết thân với Lý Công Uẩn người làng Cổ Pháp, thuộc huyện Đông Ngạn, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (ở làng Đình Bảng có lăng và nhà thờ nhà Lý).

Chi tiết

Mộ Đức Hoài Đạo Hiếu Vũ Vương Nguyễn Nộn

Nguyễn Nộn người xã Phù Dực (huyện Tiên Du), nay là xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam. Theo Đại Việt sử lược, Nguyễn Nộn là người có gương mặt đẹp, lại có lòng bao dung, có tính bình thản thanh thoát. Nguyễn Nộn lúc bấy giờ chiếm cứ vùng Đông Ngàn, Tiên Du, Gia Lâm với danh nghĩa dựng lại cơ nghiệp nhà Lý. Đông đảo nhân dân Bắc Giang (Bắc Ninh), Lạng Giang, Tam Đại đi theo. Ông tự xưng là Hoài Đạo Vương, đặt bản doanh ở Phù Đổng.

Chi tiết

Mật mã "Trần Lưu Quận"

Theo phong tục khi chết thì họ Nguyễn lấy Quận Âm là Trần Lưu Quận.

Chi tiết

Cứ địa Nam tiến của nghĩa quân Lam Sơn (1424) (Theo diệu kế của tướng Nguyễn Chích)

Từ năm 1418 đến 1423, quân Lam Sơn chỉ hoạt động quanh quẩn ở vùng núi Thanh Hóa, bị quân Minh nhiều lần đánh bại.Vào thời điểm đó, Nguyễn Chích đã hiến kế với Lê Lợi: “Nghệ An là nơi hiểm yếu, đất rộng người đông. Tôi đã từng qua lại Nghệ An nên rất thông thuộc đường đất. Hãy đánh chiếm cho được Nghệ An để làm chỗ đứng chân, rồi dựa vào nhân lực tài lực đất ấy mà quay ra đánh Đông Quan thì có thể tính xong việc dẹp yên thiên hạ”.

Chi tiết

Khoa giáp đường

Họ Nguyễn Triệu Cơ Điểu Lĩnh Sơn Bằng, khoa sắc kế tiếp nhau, luôn luôn có nhà giàu và chức sắc trong làng. Đậu hương cống cũng có, nho sinh cũng có, sinh đồ 18 người, hiệu sinh 12 người, tri phủ, tri huyện cũng có, đời đời kế tiếp, người họ Nguyễn ở trong làng cũng vào loại thế gia cự tộc.

Chi tiết

Sự tích trận đánh quân Minh ở cửa sông Khuất

Năm 1424 nghĩa quân Lam Sơn đến Nghệ An nhiều trai tráng gia nhập nghĩa quân sau đó trở thành những tướng giỏi Nguyễn Tu về sau được phong Quả cảm tướng công, tước Long lĩnh công, Nguyễn Lai giữ chức Tổng quản quân lương... Để tăng thêm số lượng quan võ, đầu năm 1425 Lê Lợi cho mở khóa thi tuyển cử nhân võ, trong đó có các cụ Nguyễn Tu, Nuyễn Lai... con Cụ An Hòa Hầu Nguyễn Thạc đều trúng tuyển. Cụ Nguyễn Tu đậu cử nhân được cử phụ trách đội tượng binh, Nguyễn Lai đội quản quân lương.

Chi tiết

Nguyễn Công Luật

Nguyễn Công Luật (? - 1388) là một vị quan đời nhà Trần; hậu duệ đời thứ 7 của Định Quốc Công Nguyễn Bặc. Ông là con trưởng của Bình Nan Đại Tướng Quân Nguyễn Nạp Hòa.

Chi tiết