Tri kỷ

Quân tử và tiểu nhân: Lợi và hại 

Thường thường trong mỗi sự việc bao gồm 2 mặt đối lập: tốt và xấu, lợi và hại, họa và phúc, v.v… Câu triết lý thường gặp là: “Trong họa có phúc, trong phúc có họa”. Về lợi và hại có nhiều câu châm ngôn hay, tựu trung lại là: Định làm việc gì, ngoài cái lợi đã thấy rõ cần phải nghiêm     túc suy nghĩ đến những điều hại nó có thể mang lại.

Chi tiết

Gặp mặt đồng môn đồng hương tân niên Mậu Tuất 2018

Gặp mặt đồng môn đồng hương tân niên Mậu Tuất 2018

Chi tiết

Gặp mặt các cháu tân niên Mậu Tuất 2018

Gặp mặt các cháu tân niên Mậu Tuất 2018

Chi tiết

Tế sống cựu sinh viên

Hôm nay ta thỏa niềm vui!...

Chi tiết

Buổi gặp gỡ thân mật

Những người bạn tri kỷ

Chi tiết

Luận bàn về tri kỷ

Bá Nha hay Sở Bá Nha, họ Du tên Thụy, người nước Sở  nhưng làm quan Thượng Đại Phu nước Tấn. Ông là một khách phong lưu văn mặc, có ngón đàn thất huyền cầm nổi tiếng đương thời. Tuân Huống trong thiên Khuyến học ca ngợi Bá Nha hết mực, "cổ nhân chơi đàn thì cá cũng phải ngoi lên nghe, Bá Nha chơi đàn làm sáu ngựa dừng ăn", và Sái Ung đời Đông Hán trong sách Cầm tháo cũng viết câu chuyện Bá Nha bái sư học thủ pháp "di tình" của cổ cầm.

Chi tiết

Trên đời này, kiểu người nào đáng sợ nhất và câu trả lời khiến bạn giật mình!

Người vô minh không ý thức được bản thân vô tri, thậm chí còn tin rằng bản thân mình luôn đúng, thậm chí còn hiện thực hóa những hoang tưởng của bản thân để rồi hại người, hại mình.

Chi tiết