TIỄN BIỆT

Ngoại cút côi sống hoài quá khứ
Có các con cũng đủ vui cười
Vườn không nhà khó con ơi!
Mai này ngoại mất, thương đời bơ vơ.

Gửi các con tìm bờ bến mới
Nơi cá thơm cơm xới đủ no
Nhà cao, sân rộng, tự do
Giàu sang, yên ấm nhớ giờ ngoại thương.

(TT: 19/02/2018)