Những người được phong thần

Các sự việc xảy ra có liên quan đến mộ bà Tổ Cô

Bà Tổ Cô quy tiên vào thì con gái an táng trong thung hẹp nơi hội tụ long mạch núi Điểu Lĩnh nên mộ kết phát, hồn thiêng của bà luôn túc trực ở quê phù tá cho muôn dân qua khỏi bệnh tật. Dân làng cảm kích phong bà là Thành Hoàng rước linh hồn về đình thờ phụng. Gần 261 năm sau ngày 26 tháng 7 năm Giáp Ngọ 1744 vua Lê Hiển Tông Lê Trung Hưng cảm phục hồn thiêng của bà đã xét ban sắc thần hiệu “Nhất Đẳng Chúa Sinh Thần Nữ Nguyễn Thị Hoa Nương ”. Bà Tổ Cô trở thành Quốc thần là vị thánh được thờ tại chùa Phúc Lai. Lịch sử chứng tỏ chẳng những nơi bà yên nghỉ mà những nơi thờ bà là chốn linh thiêng. Bác Mạnh có hỏi thì tôi chép lại mấy sự việc tôi được chứng kiến:

Chi tiết

Về quê thăm mộ bà Tổ Cô Nguyễn Thị Hoa Nương

Bà Nguyễn Thị Bông là con Thủy Tổ Nguyễn Dư xuất thân trong gia đình vọng tộc ông, cố đều là quan triều nên có hiệu Nguyễn Thị Hoa Nương.Theo bản tiền phả họ Nguyễn Triệu Cơ Quỳnh Đôi khởi biên từ năm 1501 thì cụ Dư sinh năm 1439 và sinh con đầu lòng là cụ Chanh vào năm 1459. Gia phả họ Nguyễn Sơn bằng chép cụ Dư sinh 5 con trai 1 con gái. Con đầu là Nguyễn Chanh, con thứ Nguyễn Hông, 4 người chết sớm (vong tử) Nguyễn Mỹ, Nguyễn Xán, Nguyễn Chấp và Nguyễn Thị Bông. Căn cứ vào năm sinh của cụ Chanh thì Bà Ngyễn Thị Bông có thể sống trong khoảng thời gian từ năm 1468 đến năm 1483.

Chi tiết

Thượng Đẳng Thần Nguyễn Trung Trực

Thượng Đẳng Thần Nguyễn Trung Trực

Chi tiết

Trích Phả Quỳnh Tiến họ Nguyễn Triệu Cơ Gia Thế Cụ Nguyễn Trung Trực

Ông nội cụ Nguyễn Trung Trực tên là Nguyễn Phú. Thông minh nhà nghèo ham học đậu sinh đồ nhưng không ra làm quan chỉ chuyên nghề dạy học- học trò đa số thành đạt. Cụ bà Đinh Thị Điệp, ông bà sinh được 4 trai 3 gái. Con cái được ông bà cho theo học tử tế, thông thạo về văn tự. Trai đầu là Nguyễn Thanh Lương đậu sinh đồ, trai thứ 2 là Nguyễn Cảnh đậu sinh đồ. Năm 1802 trúng tuyển vào quân ngũ - Sung vào đội thần sách dinh tráng võ vệ nhất đội. Thư Lại Lịch Thụ Văn Sai, nội vệ tiện nghi Tri Bạ - Thư Lại Văn Sai Bảo Chiếu Tân Tỵ (1821) thăng lên Văn Sai Nội Vệ Tiện Nghi Tri Bạ. Mậu Tỵ (1828) vâng nhận chiếu sắc thực thụ tri bạ. Năm 1838 Minh Mệnh 19 được nghỉ hưu lúc 70 tuổi. Ông thọ 90 tuổi. Con trai thứ 3 Nguyễn Tinh tự là Khang.

Chi tiết

GIA THẾ CỤ NGUYỄN TRUNG TRƯC

Cụ Nguyễn Trung trực sinh ra trong một gia đình có truyền thống đánh giặc cứu nước, gia tộc tổ tông nhiều đời đều là võ tướng, khoa cử từ cuối thế kỷ 14-15 đến nay.

Chi tiết

CỘI NGUỒN - THƯỢNG PHẢ NGUYỄN TRUNG TRỰC

Khai Quốc Công Thần Nguyễn Bặc(1) sinh năm 923 (đồng niên với Đinh Bộ Lĩnh), mất 979 thọ 56 tuổi ngài là khai quốc nhà Đinh, phù tá triều Đinh Tiên Hoàng (968 -979).'

Chi tiết

CÁC ĐẠI TÔN TRONG ĐẠI TỘC NGUYỄN TRIỆU CƠ

Thủy Tổ Đại Tôn Nguyễn Triệu Cơ Quỳnh Bảng là cụ Nguyễn Tĩnh tự Khánh Duệ có biệt danh là Duệ sinh năm Bính Dần (1386) con thứ 2 của Đức Khởi Thủy Tổ Nguyễn Thạc anh Nguyễn Tu, Nguyễn Lai, Nguyễn Láng, Nguyễn Hàn, Nguyễn Huyên. Ông có công đánh dẹp Tàu Ô được phong làm Đô Đốc Tổng Quản.

Chi tiết

DỊCH NGHĨA TỪNG TRANG TỪ PHẢ GỐC CỤ NGUYỄN TRUNG TRỰC

Nhà có phổ cũng như nước có sử vậy. Tại sao ta không ghi để biết nguồn gốc ,sự nghiệp của tổ tiên. Các vị tổ họ ta từ 9 đời về trước gia phả bị thất lạc nên thế thứ sự nghiệp của tổ tiên không biết, 9 đời về sau con cháu ngày càng đông đúc, nhưng thế thứ nguồn gốc ta vẫn không biết rõ. Gặp lúc đầu xuân kính tế, phả hệ tổ tiên từng trải nhiều đời con cháu cũng không thể biết gặp ông Nguyễn Trí... bậc bá phụ han hỏi ông trả lời - ngày xưa bọn giặc từ phương bắc đến thường gọi là giặc Tàu Ô, thường vào quấy phá, dân chúng chạy tán loạn nên gia phả thất lạc. Đến đời Thành Thái ( 1889 - 1907) may gặp ông Trương San... (không rõ tên) ứng bút mà nói rằng:

Chi tiết