LỜI BÀN CỦA CỐ GIÁO SƯ TRẦN QUỐC VƯỢNG

Thời,Tây Sơn, ở miền Trung, chỉ để 01 chùa ở cấp huyện, ở miền Bắc chỉ để 01 chùa ở cấp tổng. “ĐẤT VUA - chùa LÀNG - Phong cảnh BỤT” - sáng - chiều nghe tiếng chuông chùa “chiêu mộ” để tấm lòng thư giãn, để biết thời gian trôi chảy vô thường đã từ lâu in hằn vào tâm thức người Việt. Phá chùa, đập tượng, nung chuông (làm tiền, làm khí giới) là làm phản lại tâm thức Việt Nam.

Tây Sơn đã ép Nguyễn hữu Chỉnh làm phản?

Khi Tây Sơn rút về nam lại không hề thông báo cho Nguyễn Hữu Chỉnh, để ông ta phải vất vả chạy theo, mãi đến lúc này Nguyễn Nhạc mới cho ông làm trấn thủ Nghệ An.

Điều này chắc chắn đã làm cho Chỉnh rất thất vọng với Tây Sơn. Tây Sơn đã có ý muốn bỏ Nguyễn Hữu Chỉnh!

Ở Nghệ An, Hữu Chỉnh lại được vua Lê mời về Bắc Hà để giúp họ Lê tiêu diệt các tàn dư của họ Trịnh đang trỗi dậy.Tuy vậy nhưng những lực lượng này cũng đã là những lực lượng mạnh nhất của Bắc Hà. Hữu Chỉnh lại một tay diệt sạch các thế lực này,trở thành nhân vật số một số hai của vùng đất phía Bắc, đến vua Lê cũng phải kiêng dè.

Sau đó khi anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ mâu thuẫn, Nguyễn Hữu Chỉnh lại cùng với Nguyễn Duệ một người theo phe Nhạc sửa sang thành lũy ở Nghệ An.

Kết cục khoảng cuối năm Đinh Mùi 1787, Nguyễn Huệ sai Vũ Văn Nhậm đánh bắt ông, rồi giết đi bằng cực hình bốn ngựa phân thây!

Như vậy liệu có phải Nguyễn Hữu Chỉnh chưa phản bội Tây Sơn,mà là bị Tây Sơn bỏ rơi rồi tiêu diệt?

Lời bàn:

1- Quân Tây Sơn đã diệt Chỉnh trước vì lo xa, sợ Chỉnh làm phản vì Nguyễn Hữu Chỉnh có tài nhưng cũng dễ sinh lòng phản trắc. Dẫu lúc Chỉnh bị Tây Sơn diệt, bằng chứng làm phản vẫn chưa rõ ràng (để rồi đời sau, người ta đã tạo ra những bằng chứng nực cười cho rằng Chỉnh làm phản).

2- Lúc này Chỉnh đang nắm rất nhiều quyền bính độc lập ở Bắc Hà trong khi quân Tây Sơn lại đang cần nguồn tài lực và nhân lực từ phía bắc để chuẩn bị cho những cuộc chiến của mình.

3- Vũ Văn Nhậm vốn đã có nhiều đố kỵ với Chỉnh, Nhậm đã đưa ra rất nhiều lý do để cho Tây Sơn phát binh dẹp Chỉnh. Trong lòng Nhậm trong các tướng lĩnh, chỉ có Chỉnh là nhất, Nhậm đứng thứ hai sau Chỉnh.. Vậy nên, Nhậm rất muốn trừ Chỉnh để trở thành “đệ nhất tướng quân”.