Lịch sử dòng họ

Niềm tự hào của Trung Hoa được xây dựng bởi một người Việt

Người Trung Hoa vốn tự hào về Tử Cấm Thành nguy nga và đồ sộ nằm tọa lạc ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh, tòa thành gồm 980 tòa nhà nằm trên diện tích 720.000 m2 này thu hút hàng triệu du khách đến tham quan mỗi năm, được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1987.

Chi tiết

Thái tể (Tể tướng) Nguyễn Bặc Thủy tổ của một dòng họ Nguyễn toàn quốc

THÁI TỂ (TỂ TƯỚNG) NGUYỄN BẶC THỦY TỔ CỦA MỘT DÒNG HỌ NGUYỄN TOÀN QUỐC

Chi tiết

Lãnh thổ nước Việt xưa kia lớn gấp 10 lần ngày nay

Theo các chứng tích cùng ghi nhận lịch sử thì vùng đất phía bắc của người Bách Việt lên đến tận phía nam sông Dương Tử (hay Trường Giang) khu vực Hồ Động Đình (tức tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc của Trung Quốc ngày nay).

Chi tiết

Đời thứ I: Nguyễn Bặc (924 - 979)

Khai quốc công thần Thái Tể Triều Đinh (968 - 980), Thái thủy tổ của một dòng họ Nguyễn toàn quốc.

Chi tiết

Đinh Tiên Hoàng (968 - 979)

Đinh Bộ Lĩnh tam đồng với Nguyễn Bặc, cùng sinh năm giáp Thân, ở Sách Bồng (xóm Văn Bồng, thôn Đại Hữu, châu Đại Hoàng) nay là làng Đại Hữu, xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Phụ thân hai ông đều là bạn đồng liêu thân thiết. Đinh Công Trứ giữ chức Thứ Sử Hoan Châu, còn Nguyễn Thước cũng là bộ tướng của Dương Đình Nghệ và Ngô Quyền.

Chi tiết

Đời thứ II. Nguyễn Đê (Hữu thân vệ triều Tiền Lê Đô Hiệu Kiểm Chánh Nhị Phẩm - Tước Hầu đời nhà Lý)

Nguyễn Đê là con trai đầu của Định Quốc công Nguyễn Bặc. Về năm sinh, năm mất của Nguyễn Đê chưa thấy tài liệu nào nói tới. Chỉ biết rằng, khi cha ông còn tại chức trong triều đình Hoa Lư thời Đinh Tiên đế thì ông luôn được bên cạnh Người, được nuôi dạy cả về văn chương và võ nghệ. Sau khi Nguyễn Bặc bị Lê Đại Hành bắt đem về kinh sư Hoa Lư hành quyết, Nguyễn Đê cùng em trai là Nguyễn Đạt và gia quyến bỏ kinh thành Hoa Lư, bỏ làng Đại Hữu, chạy lên Kinh Bắc (Bắc Ninh) để lánh nạn. Nguyễn Đê được nhà Sư Vạn Hạnh che giấu nên đã vào triều Lê Hoàn làm Hữu Thân Vệ khi Lý Công Uẩn làm Tả Thân Vệ.

Chi tiết

Lê Đại Hành (980 - 1005)

Lê Hoàn là người làng Bảo Thái huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam bây giờ làm quan Thập Đạo tướng quân nhà Đinh. Sau khi lên ngôi làm vua, Đại Hành sai sứ đưa thư sang nhà Tống nói dối là thư của Đinh Tuệ (Phế Đế) xin phong, có ý để nhà Tống hoãn binh lại. Nhà Tống không nghe, sai sứ sang trách Đại Hành sao được xưng đế và lại nói rằng: “nhà Đinh truyền tộc đã 3 đời, vậy cho Đinh Tuệ làm thống soái, Lê Hoàn làm phó, nhược bằng Đinh Tuệ còn trẻ tuổi không làm được, thì Lê Hoàn phải bắt mẹ con Đinh Tuệ sang chầu Bắc Triều, rồi sẽ phong quan tước cho Lê Hoàn”. Đại Hành biết mưu nhà Tống bèn không chịu và sửa sang việc phòng bị.

Chi tiết

Lê Long Đĩnh (1005 - 1009)

Lê Long Đĩnh là người bạo ngược, lấy việc giết người làm trò chơi như Kiệt Trụ ngày xưa. Sống dâm dục, buổi chầu cứ nằm nên gọi là vua Ngoạ triều. Lê Long Đĩnh mất, con còn bé, đình thần tôn Lý Công Uẩn lên ngôi tức vua Lý Thái Tổ.

Chi tiết

Lý Thái Tổ (1010 - 1028)

Lý Công Uẩn người làng Cổ Pháp, thuộc huyện Đông Ngạn, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (ở làng Đình Bảng có lăng và nhà thờ nhà Lý)

Chi tiết

Lý Thái Tông (1028-1054)

Thái Tông quen việc dùng binh nên thường thân chinh đi đánh đông dẹp bắc, đã dẹp giặc Nùng, giặc Chiêm Thành.

Chi tiết