Danh nhân tộc Nguyễn

Danh nhân lịch sử Dòng Họ Nguyễn Cảnh

Nhân dịp kỷ niệm 600 năm dòng họ Nguyễn Cảnh định cư trên đất Hoan Châu (nay là Nghệ An), chúng tôi xuất bản cuốn sách “Danh nhân Lịch sử và Truyền thống yêu nước của dòng họ Nguyễn Cảnh, nhằm giới thiệu thân thế sự nghiệp của các danh nhân lịch sử tiêu biểu có công lao to lớn đối với đất nước, của một dòng họ được đánh giá là dòng họ danh giá trên mảnh đất Nghệ An địa linh nhân kiệt.

Chi tiết

Đời thứ I. Nguyễn Bặc (924 - 979)

Chú thích: [1] Tháng 10 năm 979, cha con vua Đinh bị đầu độc chết. Năm 982 sau khi chiến thắng quân Tống, Lê Hoàn lập Dương Vân Nga làm Đại Thắng Minh hoàng hậu.

Chi tiết

Nhà Tây Sơn

Sự-nghiệp lẫy-lừng của Vua Quang-Trung như không ai không biết; chiến-công Hạ-Hồi, trận gò Đống-đa, chiến-bào xám mầu khói vào Thăng-long, cầu sông Hồng xụp gẫy, xác giặc trôi đầy sông, những chuyện đó đã nhiều người viết. Hôm nay chỉ xin tản-mạn về vài chi-tiết nho-nhỏ, chuyện chung-quanh hay bên lề ít người để ý tới về nhà Tây-sơn. 

Chi tiết

Những sắc phong Hoài Đạo Vương Nguyễn Nộn

Những sắc phong Hoài Đạo Vương Nguyễn Nộn

Chi tiết

Danh nhân nổi tiếng họ Nguyễn Việt Nam

1. Nguyễn Bặc (924-979) là người động Hoa Lư, châu Đại Hoàng (Ninh Bình), là công thần khai quốc nhà Đinh có công giúp Đinh Tiên Hoàng đánh dẹp, chấm dứt loạn 12 sứ quân vào thế kỷ X trong lịch sử Việt Nam. 2. Nguyễn Viễn là một vị quan dưới thời vua Lý Thánh Tông (1054 - 1072) và Lý Nhân Tông (1072 - 1127). Do có nhiều công lao nên ông được vua Lý Nhân Tông phong chức Tả Tướng Quốc, Tham Tri chính sự.

Chi tiết

Tìm hiểu tư tưởng Nguyễn Du qua đoạn kết Truyện Kiều

Đoạn kết của Truyện Kiều bắt đầu từ câu 3241 đến 3254, hoàn toàn là lời Nguyễn Du, không phải lời nhân vật. Ngẫm hay muôn sự tại trời, Trời kia đã bắt làm người có thân. Bắt phong trần phải phong trần, Cho thanh cao mới được phần thanh cao. Có đâu thiên vị người nào, Chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai, Có tài mà cậy chi tài,

Chi tiết

Đời thứ II. Nguyễn Đê (Hữu Thân Vệ Triều Tiền Lê - Đô Hiệu Kiểm Chánh Nhị Phẩm - Tước hầu đời nhà Lý)

Nguyễn Đê là con trai đầu của Định Quốc công Nguyễn Bặc. Về năm sinh, năm mất của Nguyễn Đê chưa thấy tài liệu nào nói tới. Chỉ biết rằng, khi cha ông còn tại chức trong triều đình Hoa Lư thời Đinh Tiên đế thì ông luôn được bên cạnh Người, được nuôi dạy cả về văn chương và võ nghệ. Sau khi Nguyễn Bặc bị Lê Đại Hành bắt đem về kinh sư Hoa Lư hành quyết, Nguyễn Đê cùng em trai là Nguyễn Đạt và gia quyến bỏ kinh thành Hoa Lư, bỏ làng Đại Hữu, chạy lên Kinh Bắc (Bắc Ninh) để lánh nạn. Nguyễn Đê được nhà Sư Vạn Hạnh che giấu nên đã vào triều Lê Hoàn làm Hữu Thân Vệ khi Lý Công Uẩn làm Tả Thân Vệ.

Chi tiết

Đời Thứ III. Nguyễn Viễn - Tả Tướng Quốc nhà Lý (1030-1127)

Tháng 2 năm Kỷ Dậu (1069), Nguyễn Viễn phò giá Lý Thánh Tông nam chinh đánh Chăm Pa lấy được 3 châu: Bố Chánh, Mai Linh, Địa Lí. Cuối năm Ất Mão (1075) ông cầm quân tham gia chiến dịch Ung Liêm do Thái uý Lý Thường Kiệt chỉ huy và lập công lớn. Tiếp đó, đông xuân Bính Thìn (1076), Đinh Tỵ (1077) ông lại lập công trong chiến dịch sông Như Nguyệt cũng do Lý Thường Kiệt chỉ huy.

Chi tiết

GS Trần Quốc Vượng - Mấy vấn đề về vua Gia Long

Đương thời theo quan niệm của giới Sử - Văn - Triết- Mỹ- chính thống Việt Nam, thì gần như “phủ định sạch trơn” về thời Nguyễn và nhà Nguyễn. Nhưng Giáo sư Trần Quốc Vượng cùng các nhà nghiên cứu Dân tộc - Xã hội - Mỹ học như Nguyễn Đức Từ Chi, Trần Lâm Biền đã đề nghị một cách nhìn khác, tóm tắt lại là:

Chi tiết

Đời Thứ IV. Nguyễn Phụng - Tả Đô Đốc (?-1150)

Nguyễn Phụng làm quan triều Lý, tham gia việc đắp đê Cơ Xá (Sông Hồng) được phong chưởng vệ tiền thần vũ vệ (hàm Nhị Phẩm), sau là Tả Đô Đốc (chánh Nhị Phẩm). Nguyễn Phụng đã dâng vua Anh Tông con rùa quý, mắt 6 ngươi, ức có 4 chữ “Quốc dĩ công pháp” hàm ý nhắc nhở nhà vua. Cụ là người trung thực.

Chi tiết